ÅRSMØTER (oppd. 23.08.2017)

Årsmøte den 29. juli 2017 kl 17. i Hessjøstuggu.
Innkalling til årsmøtet finner du her.
Årsberetning for tidsrommet juli 2016 til juli 2017finner du her.
Regnskap for 2016 finner du 
Referat fra årsmøtet finner du her.
    

    

    

    

Årsmøte den 30. juli 2016 kl 17. i Hessjøstuggu.

Referat fra årsmøtet finner du her.

Bilder fra årsmøtet i Hessjøstuggu 30.07.2016

Det blir årsmøte i Hessjøstuggu den 30. juli kl 17 med påfølgende sosialt samvær i Båtvika.
Styret tenner grillen og koker kaffe. Alle tar med seg god mat og drikk. Hytteforeninga er 20 år i år.

Vel møtt!
Styret

Innkalling til årsmøtet finner du her.
Årsberetning for tidsrommet juli 2015 til juli 2016 finner du her.
Regnskap for 2015 finner du her.


Årsmøtet 4. juli 2015 

Referat fra årsmøtet finner du her.

Bilder fra årsmøtet i Hessjøstuggu 4. juli 2015Innkalling til årsmøtet 2015 finner du her.

Det blir årsmøte i Hessjøstuggu den 4. juli 2015 kl 17.00 med påfølgende sosialt samvær i Båtvika. Styret tenner grillen og koker kaffe. Alle tar med seg god mat og god drikk. kl 16.00 inviteres alle som har mulighet til ryddedugnad i Båtvika.
Vel møtt
Hilsen Styret

Årsberetning for 2015 til 2015 finner du her.

Regnskap for 2014 finner du her.

Forslag til vedtekter finner du her.Det blir årsmøte i Pålsstuggu den 26. juli 2014 kl 16.00 med påfølgende sosialt samvær i Båtvika.

Vel møtt
Hilsen styret

Innkalling  finner du her.

Årsmelding for 2013 til 2014 finner du her.

Regnskap 2013 finner du her.

Referat fra årsmøtet 2014 finner du her her.

Bilder fra årsmøtet i Pålsstuggu den 26. juli 2014:
Det var første gang vi hadde årsmøte i Pålsstuggu og det var riktig trivelig.
Mange har fine minner fra Hessjøstevnet som hadde denseplatt her.

Mange tema ble drøftet. Vann, sti, reguleringsplan og økonomi er 
saker som interesserer i tillegg til valg.

Det var 19 personer tilstede på årsmøtet. Det ble kaffe og enkel servering.

Praten gikk livlig.

Her er det overlevering av hytteforeningens kasser fra Kjell Einar til AsbjørnVelkommen til årsmøte i Hessjøstuggu lørdag den 3. august 2013 klokka 17.00

Etter årsmøtet blir det grilling og sosialt samvær i Båtvika. Alle er vel møtte. Innkalling finner du her.

Dokumenter fra årsmøte den 3. august 2013
  1. Årsmelding 2013 til 2013 og forslag til vedtak finner du her.

  2. Regnskap 2012 finner du her.

  3. Referat fra årsmøtet 2013 finner du her.
Bilder fra Årsmøtet i Hessjøstuggu den 3. august 2013:
 INNKALLING TIL ÅRSMØTE LØRDAG DEN 25.AUGUST 2012 KL 17.00 I HESSJØSTUGGU. 

DAGSORDEN FOR MØTET:

1. Godkjenning av dagsorden.
2. Oppnevning av referent og møteleder.
3. Orientering om aktuelle saker i regi av hytteforeninga.
4. Status, økonomi og antall medlemmar.
5. Status vedr. framtidig gruvedrift i fjellregionen (NN, Holtålen komm).
6. Valg av nye medlemmar til styret og ev. ny valgkomite.
7. Eventuelt.

Forslag til årsmøtesaker sendes til post@hessjoen.net eller til Dag Standal 970 82 976. 
Frasigelse av verv skjer til valgkomiteen ved Inger Joahnne Haugen 980 66 285 eller Tor Hammer 928 56 341
Frasigelse og innkomne saker må være årsmøtet i hende, seinast 14. august. 

På vegne av Hessjøen Hytteforening:

Dag Standal
formann
mobil: 970 82 976


Dokumenter fra årsmøtet i Hessjøstuggu den 25. august 2012 kl 17.00

  1. Årsmelding for september 2011 til august 2012 finner du her.
     
  2. Regnskap 2011 finner du her.

  3. Referat fra årsmøtet 2012 finner du her.
    
Bilder fra Årsmøtet i Hessjøstuggu den 25. august 2012:
 
Dag ønsker velkommen til årsmøte. Det var 15 hytteeiere tilstede. 
Dag ledet årsmøte på en utmerket måte og Kari var flink med pennen.


ÅRSMØTE LØRDAG 16. JULI 2011 kl 18.00.
Møtet holdes i Hessjøstuggu (hytta til Hessdalen ungdomslag) ved Hessjøen. Etter årsmøtet blir det sosialt samvær i Båtvika med grilling og div. aktiviteter. 

Innkalling finner du her.
  
Årsmelding for perioden 15.5.2010 til 16.6.2011 finner du her. Årsmeldingen ble fremlagt på årsmøtet den 16. juli. 

Bilder fra årsmøtet i Hessjøstuggu den  16. juli 2011

Her er det avtroppende leder Jon Martin Brørs som
ønsker velkommen og leder møtet.Lars Lyder Moan, Peder Langeng, Asbjørn Engan og Halstein Gundersen var på plass i Hessjøstuggu.

    Bjørg Hage, Ragnhild Moan, Kari Bendos Holden, Knut Hage, Martin Moholt, Ole Anders Holden, Helmer Nordgård, John Peder Holden i hyggelig prat før møtet starter.

  

  

Bjørg Langeng, Jorun Aasen, Ingrid Maurbakk og
Oddrun Gundersen i damenes hjørne.

 
 
Ragnhild Moan, Kari Bendos Holden, Martin Moholt, Jon Peder Holden, Leif Inge Moan og Arnt Maurbakk.
 

ÅRSMØTE 24. JULI 2010
Ønsker med dette alle medlemmer velkommen til ekstraordinært årsmøte og sosialt samvær i Båtvika ved Hessjøen lørdag 24. juli 2010 kl .19.00.
INNKALLING finner du her. 

Velkommen til en trivelig kveld.
Hilsen styret v/jon Martin
 
 
15.MAI 2010
Følgende saker til behandling: regnskap, vannkvalitet, regulering av festeavgift og konsekvensene av at alle fikk regulering etter konsumprisindeks, grillfest, gaukrenn, vedtektsendringer, etablering av hjemmeside, sesongkort på Hessjøveien, mobildekning, bygging av gapahuk. Oddrun Gundersen ble valgt til styret for 2 år. 

Årsmøtet ble avholdt i Kvila, På grunn av dårlig føre var det lite oppmøte i år. Det blir ekstraordinært årsmøte i juni der blandt annet vedtektsendringer er tema.

Bilder fra årsmøtet i Kvila den 15. mai 2010 
 
 
 
 
 
10. MAI 2009
Følgende saker til behandling:oterfiske, budsjett og regnskap vannkvalitet, vannpost, sessonkort på Hessjøveien, regulering av festeavgift. Følgende ble valgt inn i styret: Jon Martin Brørs, Inge Moan, Kari Bendos Holden.
 

20. APRIL 2008 
Følgende saker til behandling: budsjett og regnskap, tre veier i hyttefeltet er ferdigstilt, vedtekstendringer, hyttetreff, gaukrenn, regulering av festeavgift og oterfiske for utenbygds beboende. Arnt Maurbak tok gjenvalg for 1 år, Jan Gudmund engan ble valgt for 2 år.
 

29. APRIL 2007
Følgende saker til behandling: Regnskap og budsjett, Sosialt samvær, gaukrenn, vannforsyning, endringer i reguleringsplan, oppslagstavle, grusuttak, oterfiske for utenbygds beboende, regulering av festeavgift. De to nye styremedlemmene ble Tone Grytbakk Langmo og Anne Katrine Eide.
 

5. MARS 2006
Følgende saker til behandling: Regulering av festeavgift, mobildekning, rydding av skog, veier til hyttene, vannkvalitet, medlemskap i hytteforeningen, planer om hyttefelt ved Hessjøen og Øyongen, informasjonstavle, medlemskap i Norges Hytteforbund, oterfiske, vedtekter, budsjett og regnskap og gaukrenn. Til nytt styre ble valt Halstein Gundersen og Liv Hegseth for ett år, Arnt Maurbak og Per Johnsen for 2 år. Formann Arnt Maurbak tegner og forteller.

Bildet fra Årsmøtet på Kaffekråa den 8. mai 2005   
 
8. MAI 2005
Styret hadde bestått av Terje Moan, Vivian Solli og Kjetil Øverby. Saker til behandling: Kontingent, oppslagstabel, sosialt treff i sommer, kvaliteten på vannet i vannpostene, Statskogs regulering av festeavgift,endring av reguleringsplan for å få anlagt veier frem til hyttene. Til nytt styre ble Arnt Maurbak, Hallstein Gundersen og Liv Hegseth valgt.


HESSJØEN HYTTEFOERNING ble etablert ved tildeling av de nyeste tomtene i det regulerte hyttefeltet. I 2005 ble foreningen utvidet til å omfatte alle hyttene i det regulerte feltet. Dette skjedde på årsmøtet 8. mai 2005. Da var det mange saker som berørte alle hytteeierne, blandt annet Statskogs regulering av festeavgiften og ønsket om nye veier til nesten alle hyttene. På årsmøtet 5. mars 2006 ble det bestemt at alle som har hytter ved Hessjøen er velkommen som medlemmer i foreningen.


STIFTELSESDOKUMENT for Hessjøen hytteforening finner du her.