HESSJØVEGEN (oppd. 31.05.2019)

Veien er blitt åpnet:
År Åpen vei
 2019 23. mai
 2018 16. mai
 2017 27. mai
 2016 25. mai
 2015  29. mai
 2014       22. mai
 2013 20. mai
 2012 29. mai
 2011 18. mai
 2010 27. mai
 2009 15. mai
 2008 16. mai
 2007 24. mai
 2006 22. mai
 2005 27. mai
 2004 14. mai
 2003 24. mai
 2002 16. mai
 2001 22. mai
 2000 20. mai
 1999 28. mai
 1998 26. mai
 1997         13. juni
  


HESSJØVEGEN ER ÅPNET 23. MAI 2019

HESSJØVEGEN ER ÅPNET 16. MAI 2018

HESSJØVEGEN ER ÅPNET 27. MAI 2017


GRUS TIL FREMTIDIG BRUK
Nå er siste rest av grus knust på Annehaugen. Slik ser det ut:

Det blir spennende å se hvordan Annehaugen blir når det er ferdig planert.


GRUSING 
Det startes arbeid med knusing av grus på Annehaugen den 25.7.2016.  Da blir siste rest av grus tatt ut slik at arbeidet med planering o.l. kan starte. Samtidig vil Hessjøvegen bli gruset. Det må påregnes en del støy og tungtrafikk i perioden.


HESSJØVEGEN ER ÅPNET DEN 25.05.2016

Her følger oppfordring fra leder for vegstyret Annar Dragmyrhaug:
Vegen er bløt enda innover fra Storlivollen og oppom krysset i Svartåsen. Oppfordre om å itj kjøre dit for dem som itj må.

GOD TUR TIL FJELLS! 


Siste nytt fra leder i vegstyret den 21. mai 2016:
Det går tregt med tørking av vegen. Starter med å skrape og reparere over helga. Håper å åpne uti uka (uke 21) når det meldes bedre vær.

HESSJØVEGEN VAR BRØYTA DEN 11.5 2016
No er det bare å vente på sol og vind til den tørker sier Annar Dragmyrhaug.


Det har forsvunnet mye snø på Hessjøvegen i helga 7. og 8. mai. Mylling, sol og vind har virka godt. Vegstyret tar sikte på å brøyte vegen i løpet av uke 19. Når den blir åpnet er avhengig av været. Vi legger ut informasjon så snart vi vet når den blir åpnet.


HESSJØVEGEN BLIR ÅPNET fredag 29.05.2015.


HESSJØVEGEN blir åpnet torsdag 22.5.2014.


HESSJØVEGEN ÅPNA 20.05.2013. 

Honnør til vegstyret som har gjort en utmerket jobb.

Hessjøvegen var ferdig brøytet den 13. mai 2013. 
Det var en del skader på veien som måtte utbedres før den ble åpnet. 
Utbedring startet den 20.5 på formiddagen. Her er noen bilder av skadene:

Tirsdag den 29. mai 2012 ble Hessjøveien åpnet for sesongen.

Nye priser for Hessjøveien fra 2012
HESSJØVEGEN VEGAVGIFTER

PERSONBIL/TRAKTOR                KR   50                
BUSS/LASTEBIL/BOBIL               KR 100
BIL M/CAMPINGVOGN                 KR 100  


ÅRSKORT
SETEREIERE (PERSONLIG)      KR 300
ANDRE (PERSONLIG)                 KR 500

STRAFFEGEBYR                         KR 500   


Status fredag 25. mai klokken 15
Det er ikke bestemt når Hessjøeveien skal åpnes men det skal være befaring i kveld.

Hessjøveien ble brøytet søndag 20. mai 2012.  
Nå er det bare å håpe på varmt og fint vær slik at siste snøen forsvinn.

Lørdag den 19. mai ble den en kombinasjon av skitur og gåtur til Hessjøen.
Til venstre:Like etter bomhytta.

Under: På Litjfjellet.
Hestehoven titter fram i skisporet på Litjfjellet så det blir nok vår i år også.


Hessjøveien er ferdig repaert og åpnet for sesongen onsdag 18. mai. 2011. Godt jobba!
 
Utbedringene av skadene på Hessjøveien skal gjennomføres i uke 20. Åpningstidspunktet vil avhenge av når utbedringsarbeidet blir ferdig og når veien er tørr nok.
 
Hessjøveien ble brøyta lørdag den 7. mai 2011. Allerede på søndag den 8. var den blitt tørr og fin på de fleste steder.
 
 
Det er en del små og store reparasjoner som må gjøres før den blir kjørbar.
 
 
Hessjøveien ble myllet like over påske og som vi ser av bildene har det virket utmerket. Det blir sansynligvis brøyting ved utgangen av uke 18. Så må det gå noen dager slik at veien får tørke før den blir åpnet for bilkjøring.
På vei til Hessjøen like over bomhytta:
Her er vien stort sett bar og tørr. Hyttene til Per og Peder i bakgrunnen.
 
Hessjøveien er ikke brøytet om vinteren. På vinterstid er det anlagt parkeringsplass på Fjellheim. Om sommeren er det bomveg fra Fjellheim. 
Styreformann for Hessjøvegen er Annar Dragmyrhaug, Gåttågjelan 36, 7380 Ålen. Han treffes på telefon 90582478.
 

Priser 2010:                                                           
 
 
 
I år 2010 ble Hessjøveien brøytet i uke 19.
 
Veien er blitt åpnet:
År  Åpen vei
 2019 23. mai
 2018 16.mai
 2017 27.mai
 2016 25. mai
 2015  29.mai
 2014       22. mai
 2013 20. mai
 2012 29. mai
 2011  18. mai
 2010  27. mai
 2009  15. mai
 2008  16. mai
 2007  24. mai
 2006  22. mai
 2005  27. mai
 2004  14. mai
 2003  24. mai
 2002  16.mai
 2001  22. mai
 2000  20. mai
 1999  28. mai
 1998  26. mai
 1997          13. juni