INFORMASJON (oppd.10.08.2018)

KART OVER HESSJØEN OG OMEGN finner du her. Dette er 1. versjon og det er sikkert mye å endre/forbedre. Etterhvert vil det også komme til et lag med turstier. Dette er under arbeid. Gi oss gjerne tilbakemelding med navnet på hytta di hvis du vil ha navnet på kartet isteden for vegnummer. Slik kan du bruke kartet:
  • åpne kartet
  • velg et lag  (historiske steder, setrer, hytter, stedsnavn)
  • brukes som et vanlig Googlekart ved å zoome inn/ut
  • hvis du trykker på en markør finnes det mer informasjon og også bilde på noen 

Vi mottar gjerne tilbakemelding på om noe er feil eller noe skal legges til: post@hessjoen.net, mobil 98066285 Inger Johanne eller 91513868 Liv.


HISTORISK VANDRING
Den 28. juli 2018 ble det arrangert historisk vandring i regi av hytteforening. 20 personer var møtt fram i finværet. Vi startet i Jacob Monsavika og gikk via Grytbaksvika til de gamle setertufter etter Grytbaksvollen. Vi så på ei dyregrav og på gamle formasjoner i terrenget beskrevet som en bogastelle. Lars Borren var en utmerket guide på turen og flere bidro med historier. Vi hadde også et par raster underveis der vi fikk muligheten til å så av en prat med hyggelige hyttenaboer. Det er satt opp skilt ved 12 poster som forklarer litt om historien til stedene. Det som står på skiltene finnes også på kartet ved å trykke på makøren til det aktuelle stedet.

Vi avsluttet turen på Myråsberget der det er fortellinger om merkelige hendelser. Noen mener det var underjordiske på ferde.
Turen er oppstarten på sommerens konkurranse for å finne 12 historiske steder rundt Hessjøen. Kontrollkort finnes i postkassen på Litjfjellet og kart finnes på hjemmesiden.

 Grytbaksvika
 Setertufter
 Dyregrav

 Fine skilt er satt opp
 Rast og trivelig prat
 Bogastelle

 Lars Borren utmerket guide
 Steinalderboplass, rast
 Myråsberget

På Myråsberget med utsikt mot Borren der guiden vår Lars bor. Han er meget godt kjent i terrenget rundt Hessjøen da han var her mye som barn/ungdom.
 Fra bygdabladet:
Myråsberget. Deltagerne var fornøyd med turen. Det var en del mørke skyer men vi regnet uteble. Deltagerne fikk mange stempel på kontrollkortet.
VEDBLINK 2015
Hytteeiere som ønsker kjøp av ved i Hersjedal Statsallmenning sender skriftlig søknad til Stig H. Morken, Morkavegen 222, 7380 Ålen eller til stig.morken@gauldalen.no. Søknadsfrist 10.april 2015.

VANNFORSYNING
Nå er vannkummer satt ned og ledningene er lagt så det er snart klart til å koble på vannet. GODT JOBBA!

Vannkummen ved kilden er på plass. Det er også satt ned en vannkum nedi lia. 
De er nok ferdig med gravemaskinene for de er kjørt frem til Fjellheim.


VANNFORSYNING
Fredag den 5.12.2014 var entrepenøren på befaring til den nye vannkliden oppi lia. Geir Wagnild i Statsskog 
sier at Bjørgum Maskin skal starte arbeidet med å sette ned vannkummen nå når det er barfrost. 
Vi får krysse fingra for at snøen ikke kommer før de har fått gjort jobben sin.
 
Traseen der vannledning skal gå er godt merket. Wagnild har fått GPS data som han skal legge inn på kartet. 
 
Her er vannkilden der det skal settes ned vannkum. 
Neste år blir det nok godt vann!
Gravemaskinen står parkert på Litjfjellet så nå får vi håpe at de får gjort mye av arbeidet før snøen kommer.


VANNFORSYNING 2014
Ivar og Kjetil hadde befaring på vannledingen i september 2014. Referat finner du her.
Det ble laget en skisse av traseen som du finner her.


Det ble avholdt møte med Statskog den 22.8.2014. Referat finner du her.
Det ble avholdt møte med de 11 som skal danne vasslag den 17.8.2014. Referat finner du her.
Det ble avholdt møte med Statskog den 15.8.2014. Referat finner du her.

Analyse av vannkvlitet foretatt 11.11.2013 finner du her.


STATSKOG diverse avklaringer
På møtet med Statskog der vi drøftet vann ble også følgende tema diskutert. Referat finner du her.


OPPKJØRTE SKILØYPER mars 2013
Søndag 16.3 var det kommet nysnø og Hessdalen IL var raskt ute og kjørte opp fine spor. På veggen ved bomhytta står et skilt med anmodning til å støtte idrettslaget slik at de kan forbedre tilbudet med oppkjøring av skispor. Vi kan støtte laget ved å overføre penger til konto 4355.14.52949.


MERKING AV STI RUNDT HESSJØEN
Hytteforeningen har fått tilsagn om kr 20.000,- til merking av sti rundt Hessjøen. Det blir sikkert en del aktiviteter med dette når snøen har forsvunnet. Håper mange har lyst til å bli med på dugnad en finværsdag til sommeren. Turløypemerking Trøndelag har krav til hvordan merking skal skje så det kommer mer informasjon etter hvert. Mer informasjon om Turløypemerking Trøndelag finner du her


VANNKILDE
Det er funnet en større vannkilde ved Blisterbekken (nord 62 43 821 øst 011 11 028). Kjetil Øverby og Ivar Løberg har målt vannmengden i sommer. Den vil også bli målt til vinteren for å forsikre oss om at det er nok vann hele året. Geir Wagnild fra Statskog og Ivar Løberg fra hytteforeninga har vært på befaring. De tok vannprøve høsten 2013. Det er kommet svar på prøvene og vannkvaliteten er godkjent som drikkevann.


Vannet smaker ihvertfall godt. Denne vannkilden er ca 700 meter i luftlinje overfor dagens vannkumme.


INFORMASJONSBREV FRA HOLTÅLEN KOMMUNE. Holtålen kommune sender ut fyldige og informative informasjonsbrev til hytteeiere. 
Informasjonen finner du her. 


LEIEKJØRERE SNØSCOOTER finner du  her. Hvis du har behov for transport til hytta i påsken


OTERKORT OG GARNKORT
Ålen fjellstyre selger et begrenset antall garnkort på Øyungen og Gaulhåen, samt et begrenset antall oterkort på Øyongen, Hessjøen og Stor Øvlingen til utenbygdsboende. Søknad sendes Fjellstyrekontoret, 7380 Ålen.
Søknadsfrist: 1. mai. Etter denne dato er det "førstemann til mølla" på eventuelle ledige kort.


VEDBLINK 2012
Hytteeiere som ønsker kjøp av ved i Hersjedal Statsallmenning sender skriftlig søknad til Stig H. Morken, 7380 Ålen eller til stig.morken@gauldalen.no. Søknadsfrist 1.april 2012.


KULTURMINNEKART OG KJENTMANNSMERKE
Holtålen kommune har laget et kulturminnekart. Kartet viser at her ved Hessjøen er det både steinalderboplasser og dyregraver. Som et ledd i å gjøre slike ting kjent for folk har kommunen også utarbeidet 15 kjentmannsposter. Her i distriktet er det boplass ved Hessjøen og Hessdalsgruva som er poster for kjentmannsmerket. Kart og postbeskrivelser for kjentmannsmerket kan kjøpes i Holtålen kommune.
 

FESTMIDDAG 2.7.2010
Alle som var med i rettssaken mot Statskog i Hesjedal statsallmenning var invitert for å feire at alle får regulert festeavgiften etter konsumprisindeks. 28 personer var tilstede. Vi fikk servert koldtbord, dessert, kaffe, kaker og god drikke.

STOR TAKK til festkomiteen som laget trivelig festmiddag den 2. juli 2010 i sanitetshuset i Hessdalen.

Festkomiteen besto av:

Harald og Bodil

og

Harald og Ragnhild

 
 
STATSKOGS REGULERING AV FESTEAVGIFT
Den 19. februar 2010 var en lettelsens dag for de som har vært involvert i tvisten med Statskogs regulering av festeavgift med utgangspunkt i tomteverdi. Helt siden 2005 har dette vært et tema som har opptatt mange. Presemeldingen fra Statskog den 19. februar:  
 
Alle som fester tomt til fritidsbolig hos Statskog vil heretter få regulert sine festeavtaler etter konsumprisindeks. Statskog gjør dette gjeldende fra 2002, noe som innebærer at om lag 3.000 festere får tilbakebetalt il sammen om lag 30 millioner kroner. 

SAMMENDRAG fra prosessen finner du her.