STYRET (oppd.03.04.2017)

Det nye styret etter årsmøtet 30.07.2016

Inger Johanne Haugen leder (er på valg 2017)    98066285

Merete Nordgård (er på valg 2017)                   48244122

Dag Knudsen (er på valg 2018)                        91672412

Martin Moholt (er på valg 2018)                     95771768

Referat fra styremøte 11.september 2016 finner du her her.

Referat fra styremøte 18.mars 2017 finner du her.


Det nye styret etter årsmøtet 04.07.2015

Inger Johanne Haugen leder (er på valg 2017)    98066285

Merethe Nordgård (er på valg 2017)                   48244122             

Asbjørn Engan (er på valg 2016)                        98834504       

Liv Hegseth (er på valg 2016)                            91513868   


Referat fra styremøtet 5. august 2015 finner du her.

Referat fra styremøtet 27. februar 2016 finner du her.

Referat fra styremøtet 4. juni 2016 finner du her.


Det nye styret etter årsmøtet 26.07.2014

Grethe Brørs (leder på valg 2015)      99583181

Ivar Løberg (på valg 2015)                 93420478

Asbjørn Engan (på valg 2016)            98834504       

Liv Hegseth (på valg 2016)                91513868       

Referat fra styremøtet 30. mai finner du her.

Referat fra styremøtet.15.mars 2015 finner du her.

Referat fra styremøtet 22. november 2014 finner du her.

Referat fra styremøtet 14. september 2014 finner du her.


Det nye styret etter årsmøtet 03.08.2013:

Grethe Brørs (leder på valg 2015)      99583181

Ivar Løberg (på valg 2015)                 93420478

Inger Lise Borren (på valg 2014)        92886824        

Liv Hegseth (på valg 2014)                91513868       


Referat fra styremøtet 21. september 2013 finner duher.    

Referat fra styremøtet 26. januar 2014 finner du her.

Referat fra styremøtet 22.mars 2014 finner du her.

Referat fra styremøtet 21. juni 2014 finner du her.Det nye styret etter årsmøtet 25.08.2012:

Dag Standal (leder på valg 2013)

Ivar Løberg (på valg 2013)

Inger Lise Borren (på valg 2014)

Liv Hegseth (på valg 2014)

REFERAT fra styremøtet 22.januar 2013 finner du her.Styret som ble valgt på årsmøtet 16.07.2011:
 
Dag Standal (på valg 2013)
 
Kari Bendos Holden (på valg 2012)
 
Ivar Løberg (på valg 2013)
 
Oddrun Gundersen (på valg 2012)
 
REFERAT fra styremøtet 23. november finner du her. 
 
REFERAT fra styremøtet 29. oktober 2011 finner du her.